Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door Cook like a Chef BV met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Cook like a Chef BV aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Cook like a Chef BV is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Cook like a Chef BV te worden verzocht.

Al onze producten kunnen allergenen bevatten.

 

SOCIAL MEDIA
Realisatie Acadia.